Av.Arb. Selen GÖRGÜLÜOĞLU AYDIN

logo

Av.Arb. Selen GÖRGÜLÜOĞLU AYDIN

Av.Arb.Selen Görgülüoğlu Aydın, 1984 Giresun doğumludur. 2002 yılında Giresun Hamdi Bozbağ Anadolu Lisesi Fen Bilimleri bölümünden mezun olmuş, aynı yıl Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimine başlamış, 2007 yılında lisans eğitimini tamamlamıştır. Aynı zamanda 2004-2005 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu kapsamında Siyasi Liderlik eğitimi almak sureti ile Siyaset Okulu’nu lisans eğitimi ile birlikte tamamlamıştır. Avukatlık Stajının akabinde 2008 yılından bu yana İstanbul Barosuna kayıtlı avukat olarak görev yapmaktadır. Finansbank ile başlayan çalışma hayatı, sırası ile İlke Hukuk Bürosu, Art of Law ve Ege Hukuk Bürosunda devam etmiş ve bu süreçte ticari şirketlere danışmanlık, önleyici avukatlık, sözleşme hazırlama ve raporlama, Yargıtay ve Bölge İdare Mahkemeleri de dahil olmak üzere her nev’i Mahkemede temsil, ofis çalışanları arasında koordinasyonu ve görevlendirmeyi sağlama görevleri ile Yönetmen Avukat olarak çalışmıştır. 2014 yılında Görgülüoğlu & Aydın Avukatlık Ofisini kurmuştur. Özellikle Kara Taşıma Hukuku, Ticaret Hukuku, Aile Hukuku, Tüketici Hukuku ve İş Hukuku alanlarında aktif olarak çalışmaktadır. Arabuluculuk Mesleğine 2015 yılında başlamış, 2018 yılında İş Hukukunda Uzman Arabulucu olarak görev yapmaya başlamıştır. 2019 yılından itibaren de Ticaret Hukuku alanında dava şartı (zorunlu) arabuluculuk yapmaya başlamıştır. Gerek zorunlu arabuluculuk kapsamına giren İş Hukuku ve Ticaret Hukuku konuları gerekse hakim kararını gerektirmeyen arabuluculuğa uygun diğer hukuk alanlarında da ihtiyari arabuluculuk yapmaktadır. 2019 yılının Aralık ayından bu yana iş ortağı Av. Arb. Sakine Aktepe ile birlikte Sanat Arabuluculuk Merkezi A.Ş nezdinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir.

İletişim Bilgileri

logo

Dikkat!!!
Sanat Hukuk adı ile mesaj gönderen ve kişilerden para talebinde bulunan, suç işlediği açık ve net olan kişi yada kurumlarla ilgimiz bulunmamaktadır. Lütfen bunun bir dolandırıcılık girişimi olduğunu biliniz ve temkinli davranınız.